کراکوف، پولند

تماس با ما

۰۰۴۸۶۹۳۵۳۲۳۱۴

ایمیل

info@ezsfoundation.org

ماموریت ما

معلومات

حمایت و پشتیبانی

معلومات

رضاکار شوید

معلومات

پروژه‌ ها

پروژه های اخیر ما

حمایت مان کنید

Rate this article 1 Vote
Rate this article 1 Vote
Rate this article 0 Vote
Rate this article 1 Vote
Rate this article 0 Vote
Rate this article 0 Vote

نظریات

همکاران

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
0
نماینده‌گی ها
0
مستفید شوندگان
0
رضاکاران
0
اطفال کمک شده
Image
در باره بنیاد

تماس با ما

آدرس

کوچه محمد بیگ سرهنگ - خانه نمبر 43

شماره تماس

0093766602002

ایمیل

info@ezsfoundation.org

پست های آخیر

شبکه های اجتماعی

حمایت کنید

دفتر افغانستان

کوچه محمد بیگ سرهنگ - خانه نمبر 43